A11  Ray Roman A12  Akihisa Takaoka A13 Atushia Komiyama A14 Hiroshi Sato A15 Erika Nakazato A16 Junko Nemoto
B21 Midori Tuchiya B22 Nobuko Momonoi B23 Toru Maruyama B24 Tomohiro Inoue B25 Yoshiko Sugita B26 Kisara Mizuno
C31 Shoko Suto C32 Maki Matsumoto C33 Ed Kuiters C34 Takashi Hirano C35 David Blomberg C36 Chris Cooper
D41 Keiko Harada D42 Hidesuke Itadzu D43 Kijuro Ota D44 Masaya Fujino D45 Nobuo Adachi
E51 Hiroshi Tokuda E52 Jui Sakurai E53 Annie M. E54 Kazuma Iioka E55 John Plets E56 Kuan Chung
F61 Yoko Yoshida F62 Chitose Arai F63 Kazumi Watanabe F64 Masaki Maeno  F65 Shigehiro Hayashi F66 Katsutoshi Mito
G71 Naoki Yoshino G72 Masayo Kurokawa G73 Izumi Naramoto G74 Harumi Yamada
H81 Moritsugu Hamada H82 Michael Black H83 Hiroko Kiyotake
I91 Daisuke Kishi I92 Toshio Ishizuka I93 Ririna Kaneko I94 Hideaki Takehara I95 Zac Matumura

Division A Director
Tomohiko Inagaki
Division B Director
Yoko Kuroda
Division C Director
Yukimasa Matsuda
Division D Director  Yoshio Usui Division E Director
Go Marutani
Division F Director
Kimochi Honno
Division G Director
Yuki Kobayashi
Division H Director
Tohru Furuhashi
Division I Director
Carl Yamada

↑Click the photo to view the officer’s comment. (If you can’t click the photo, the comment has not been registered yet)

Logistics Manager (LM) Masakazu Chindo Administration Manager (AM) Masato Ito Finance Manager (FM)
Mika Nishimura
Public Relations Manager (PRM)
Ami Aoyama
Webmaster (WM)
Mike Mukaida
Immediate Past District Director (IPDD)
Kyoko Kitamura
Program Quality Director (PQD) Eri Teshima Club Growth Director (CGD) Yusuke Ohashi
District Director(DD)
Katashi Ishihara

↑Click the photo to view the officer’s comment. (If you can’t click the photo, the comment has not been registered yet)


This Year’s District Officer List

2018-2019


Past District Officer before last year

2017-2018